Pages Navigation Menu

Bezpieczeństwo podczas lotu

Bezpieczeństwo podczas lotu

Niektórzy twierdzą, że podróże samolotami są najniebezpieczniejsze. Ale rzecież katastrofy mogą zdarzyć się w także w kolejnictwie czy na morzu. Tego nikt nie odgadnie, ale może zapobiegać. W przypadku transportu lotniczego własne systemy bezpieczeństwa mają nie tylko przewoźnicy, ale też lotniska. Co chwilę są one sprawdzane i unowocześniane.

Dlaczego tak jest?

Gdy czujemy się bezpiecznie, czujemy się jednocześnie komfortowo i jesteśmy spokojniejsi. Dlatego bezpieczeństwo to priorytetowa sprawa dla każdego przewoźnika, także dla linii lotniczych. Dla nich szczególnie. I mimo ogólnego przekonania, że latanie samolotami jest niebezpieczne, statystyki dotyczące obsługi pasażerów i samolotów mówią coś zupełnie innego. W 2004 roku z usług linii lotniczych na Okęciu skorzystało prawie pięć milionów ludzi, w 2010 było ich prawie 9,5 mln. W 2009 roku na całym świecie zarejestrowano około 2 mld. pasażerów. Te liczby świadczą o tym, że loty samolotami są bezpieczne, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z usług linii lotniczych.

Jak wygląda bezpieczeństwo?

System bezpieczeństwa linii lotniczych ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i ograniczanie ryzyka. Lotnictwo ma swoje standardy bezpieczeństwa, które są rygorystycznie przestrzegane. To pozwala na wykluczenie błędów obsługi. Takie rozwiązanie wiąże się z odpowiedzialnością za błędy. W przypadku lotnictwa odpowiedzialność przypada na każdą osobę, która bierze udział w organizowaniu danego lotu, z całym zespołem, który zarządza lotami. Kolejnym sposobem gwarantowania bezpieczeństwa jest aktywna profilaktyka. Polega ona na jak najwyższym wyszkoleniu personelu lotniska, wszystkich pracowników razem z kasjerami. Regularne sprawdzanie samolotów i dokładne analizowanie samych lotów. Wszystkie te czynniki wpływają na bezpieczeństwo podróży.

Komfort przede wszystkim

Wszystko to sprawia, ze decydując się na lot samolotem czujemy się przy tym komfortowo, nie czujemy strachu, bo wiemy, że bezpieczeństwo jest gwarantowane. Loty samolotami stają się coraz popularniejsze, a to wynika z poczucia bezpieczeństwa pasażera. Opinia każdego klienta linii lotniczych jest bardzo ważna i brana pod uwagę przy analizie lotów i obserwacji obsługi.

Branża lotnicza zgromadziła sporo doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa i nadal gromadzi. Służy to podniesieniu poziomu bezpieczeństwa przelotu, samej organizacji systemu bezpieczeństwa i w innych równie ważnych aspektach organizacji lotów.