Pages Navigation Menu

Hajnówka – miasteczko w sercu Puszczy Białowieskiej

Hajnówka – miasteczko w sercu Puszczy Białowieskiej

Niektórzy twierdzą, ze ta niewielka, dwudziestotysięczna miejscowość, będąca siedzibą powiatu hajnowskiego, mieści się niemalże na końcu świata. Próżno tutaj szukać wielkomiejskiego zgiełku, a gwarno tutaj robi się wyłącznie w środy, czyli w dni targowe, lub w czasie Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, przyciągającego rzesze miłośników śpiewów cerkiewnych. Festiwal ten to niewątpliwie największe cykliczne wydarzenie w Hajnówce. Ma ono miejsce w Soborze Świętej Trójcy, pięknej, monumentalnej świątyni z siedmioma ołtarzami, która słynie ze znakomitej akustyki. To największa atrakcja tego stosunkowo młodego miasta, które uzyskało prawa miejskie w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Ponadto, w mieście można zobaczyć jeszcze dwie cerkwie: cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra Sołuńskiego, położonej niedaleko słynnej mleczarni produkującej ser carski, a także cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Jana Chrzciciela, która bardzo podoba się turystom i mieszkańcom. W miasteczku działa też Muzeum Kultury Białoruskiej, związane z historią i kulturą tej mniejszości narodowej, prezentujące ich obrzędy, a także wystawy czasowe. Jeśli ktoś lubi kuchnię kresową, powinien wstąpić do pobliskiej restauracji Leśny Dworek i zamówić tradycyjne podlaskie kartacze lub babkę ziemniaczaną. W amfiteatrze, z kolei, odbywają się liczne koncerty; nie tylko te, które są związane z folklorem białoruskim.